ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ തൃപ്തരല്ല.

ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കാൻ ആചാര്യ ചാണക്യൻ തന്റെ നയത്തിൽ പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൽ തൃപ്തരല്ലാത്തതും ഭർത്താവ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തതും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഭാര്യമാർ അതൃപ്തരാകുമ്പോൾ അവർ നൽകുന്ന സൂചനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം.

കുറച്ച് സംസാരിക്കുക

ഭാര്യമാരെ സംസാരിക്കുന്നവർ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഭാര്യ വളരെ സന്തോഷവാനായിരിക്കുമ്പോൾ, അവളുടെ ഭർത്താവ് ഒരുപാട് സംസാരിക്കും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭർത്താവിനോട് പറയേണ്ടി വരും അത്രയും സംസാരം നിർത്താൻ. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും ഒരുപാട് സംസാരിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് നിശബ്ദയാവുകയും ചെയ്താൽ, അവൾ അതൃപ്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനർത്ഥം അവൻ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. കുറച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് ഭാര്യമാരുടെ അനിഷ്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുകയും അവൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവൾ അത് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടും, അപ്പോൾ അത് പഴയതുപോലെയാകും.

എല്ലാറ്റിനും ദേഷ്യം വരുന്നു

Woman Woman

ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഭാര്യ ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അതായത്, അവൾ വഴക്കുണ്ടാക്കാനും ദേഷ്യപ്പെടാനും തുടങ്ങിയാൽ, അവൾക്ക് എന്തോ അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ സൂചന മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഘട്ടം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം.

നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക

ഭർത്താക്കന്മാരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അവർ നിറവേറ്റുന്നു എന്നാണ് ഭാര്യമാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ തന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം.

അവൾ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് സമാധാനപരമായി സംസാരിക്കണം. അവന്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കി പരിഹരിക്കണം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ സംതൃപ്തയാകുകയും അവൾ നിങ്ങളെ പഴയതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും.