സ്ത്രീകളുമായുള്ള ശാരീരിക ബന്ധത്തിനോട് അമിത താൽപ്പര്യമുള്ള പുരുഷന്മാരെ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം.

ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ, സ്ത്രീകളുമായുള്ള ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ പുരുഷൻ്റെ അമിത താൽപ്പര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഈ അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് വ്യക്തികളെ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അപകടത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാനും …

എനിക്ക് 48-വയസ്സായി എങ്കിലും മൂന്ന് ഭാര്യമാർ ഉണ്ട്; രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയുമായി എത്ര തവണ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും മടുപ്പ് തോന്നുകയേ ഇല്ല; ഇത് കാരണം മറ്റു രണ്ടു ഭാര്യമാർ ഞാനുമായി അത്ര അടുപ്പത്തിലല്ല.

ചോദ്യം: എനിക്ക് 48 വയസ്സുണ്ട്, മൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ട്; രണ്ടാം ഭാര്യയുമായി എത്ര തവണ അവി,ഹിതബന്ധമുണ്ടായാലും മടുക്കില്ല; ഇക്കാരണത്താൽ, മറ്റ് രണ്ട് ഭാര്യമാരും എന്നോട് അത്ര അടുപ്പത്തിലല്ല. 1. ഒന്നിലധികം വിവാഹങ്ങളുടെ ചലനാത്മകത മനസ്സിലാക്കുക മൂന്ന് …

എൻ്റെ പേര് വരത, 42 വയസ്സാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരുപാട് ആൺ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്.

ചോദ്യം: എൻ്റെ പേര് വരത, 42 വയസ്സ്, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ധാരാളം പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട്. വിദഗ്ധ ഉത്തരം: രവി വരതയുടെ കഥ: 42-കാരിയായ വരത, പല സ്ത്രീകൾക്കും ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു …

മാറിടം തുടുത്തു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരം പുരുഷന്മാരെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

പുരുഷന്മാരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എന്നത് പൊതുവെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഈ വിശ്വാസം പലപ്പോഴും സമൂഹം ശാശ്വതമാക്കുകയും ഇരയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും വേശ്യാവൃത്തിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല എന്നതാണ് …

ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇത്തരം രഹസ്യ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ചെയ്തു കൊടുക്കണം.

എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ, അടുപ്പവും ബന്ധവും പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തീപ്പൊരി നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വീട് ശൂന്യവും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും ശാശ്വതമായ ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ധാരാളം മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്ക് …

ഞാൻ 36 കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ്; ഭർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്തൊന്നും ലജ്ജ കാരണം അയാൾ എൻ്റെ പല ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിന്ന് തരാറില്ല; ഇത് എന്നെ മറ്റു പുരുഷന്മാരിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു.

36 വയസ്സുള്ള ഒരു വായനക്കാരി ചോദിക്കുന്നു: എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നോടൊപ്പമുണ്ടെങ്കിലും, സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഏത് സമയത്തും അവൻ്റെ നാണം കാരണം അവൻ എൻ്റെ പല ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും വഴങ്ങുന്നില്ല; അത് എന്നെ മറ്റ് പുരുഷന്മാരിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. …

ഞാൻ വാർദ്ധക്യത്തോട് അടുക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനാണ്; ഭാര്യ വളരെ കാലം മുന്നേ മരിച്ചതിനാൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മോഹം ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്; എൻ്റെ ഈയൊരു ആഗ്രഹം ആരുമായി പങ്കു വെക്കാൻ കഴിയും? പരിഹാരം എന്താണ്?

ചോദ്യം: ഞാൻ വാർദ്ധക്യത്തോട് അടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്; ഭാര്യ വളരെക്കാലം മുമ്പ് മരിച്ചതിനാൽ, മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം അയാൾക്ക് ഉണ്ട്; എൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹം ആരുമായി പങ്കുവെക്കും? എന്താണ് പരിഹാരം? വിദഗ്ധ ഉത്തരം: …

40-തിനോട് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളോട് ഈ രീതിയിൽ അടുപ്പം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർ തനിച്ചാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കും.

സത്യമല്ലെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ധീരമായ അവകാശവാദത്തിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കൗതുകം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ശരി, പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും പ്രചരിക്കുന്ന കൗതുകകരവും എന്നാൽ വിവാദപരവുമായ ഒരു വാദത്തിലേക്ക് കടക്കാം – നാൽപ്പതുകളോടടുക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയും നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും …

സ്ത്രീകളുടെ ചുണ്ടിനടിയിലെ ഇത്തരം മറുകുകൾ ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു പുരുഷനെയും പെട്ടെന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.

ചുണ്ടിന് താഴെ മറുകുകളുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏതൊരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് തൃപ്തി വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മനോഹാരിത ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കൗതുകകരമായ ഈ ആശയം പലർക്കും കൗതുകവും കൗതുകവും നൽകുന്ന …

എൻ്റെ ഭർതൃ മാതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് വീട്ടിൽ വരികയും ഞങ്ങൾ ശാരീരികമായി ഒന്നിക്കാറുമുണ്ട്; ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ഇതു തന്നെ വേണമെന്നായി എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്?

പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശാരീരിക അടുപ്പം നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും വൈകാരിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇതിന് കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ അടുപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിന് രണ്ട് പങ്കാളികളിൽ …