എന്റെ ഭാര്യക്ക് സ്ത്രീകളെയാണ് ഇഷ്ടം, അവൾ എന്റെ കിടപ്പുമുറിയിൽ അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളുമായി..

ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്‌ധ സമിതിയിലെത്തിയ സമീപകാല അന്വേഷണത്തിൽ, സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു വ്യക്തിഗത സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശങ്ക ഉയർന്നു. ഉപദേശം തേടുന്ന വ്യക്തി അവരുടെ ദുരവസ്ഥ പങ്കുവെച്ചു, ചിന്തനീയമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കൗൺസിലറെ ക്ഷണിച്ചു.

ചോദ്യം: ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ഇണയുടെ ലൈം,ഗിക ആഭിമുഖ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹൃദയംഗമമായ ആശങ്കകൾ പങ്കിട്ടു, അത് അവരുടെ അടുപ്പമുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിച്ചു. ഒരു പങ്കാളി ഒരു ലെ സ്ബി. യ, ൻ ആയി തിരിച്ചറിയുകയും വിവാഹത്തിന് പുറത്ത് ഒരു പ്രണയ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വിവാഹത്തിനുള്ളിലെ വികാരങ്ങളും അടുപ്പവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം.

വിദഗ്ധ ഉപദേശം: അടുപ്പമുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിൽ വിപുലമായ അനുഭവപരിചയമുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കൗൺസിലറായ ഡോ. സൂര്യ പ്രകാശിനെ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചു. അത്തരം സൂക്ഷ്മമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തുറന്ന ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും പ്രാധാന്യം ഡോ. പ്രകാശ് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ആത്മാർത്ഥവും ഏറ്റുമുട്ടാത്തതുമായ സംഭാഷണം ആരംഭിക്കാൻ ഡോ. പ്രകാശ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സാഹചര്യത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി പ്രകടിപ്പിക്കുക. രണ്ട് പങ്കാളികൾക്കും വിധിയില്ലാതെ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പങ്കിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സുരക്ഷിത ഇടം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ പരസ്പര ബഹുമാനം നിലനിർത്തുന്നത് പ്രധാനമാണ് എന്ന് ഡോ. പ്രകാശ് അടിവരയിടുന്നു.

Couples Couples

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് തേടുന്നത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വിദഗ്ധനായ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ചർച്ചകൾ സുഗമമാക്കാനും ബന്ധത്തിന്റെ വൈകാരികവും അടുപ്പമുള്ളതുമായ വശങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകാനും കഴിയും.

അവസാനം, എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അദ്വിതീയമാണ്, ആരോഗ്യകരവും സംതൃപ്തവുമായ ഒരു പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതും അത്യാവശ്യമാണ്. ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ളിലെ സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമയും മനസ്സിലാക്കലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോ. പ്രകാശ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാരുടെ സ്വകാര്യതയും രഹസ്യസ്വഭാവവും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വായനക്കാരുടെ പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുറത്തുവിടില്ല.

നിരാകരണം: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശം പൊതുവായ തത്ത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലിംഗിന് പകരം വയ്ക്കരുത്. നിങ്ങൾ സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യോഗ്യതയുള്ള ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിനെയോ കൗൺസിലറെയോ സമീപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക.