എന്റെ ഭർത്താവിന് താൽപ്പര്യം പുരുഷന്മാരോട് ആണെന്ന് വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്.

പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പവിത്രമായ ബന്ധമാണ് വിവാഹം. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പങ്കാളി മറ്റേയാൾ സ്വ വ ർ, ഗാ നു.രാഗിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? പലരും സ്വയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണിത്, ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും വൈകാരികവുമായ അനുഭവമായിരിക്കും. ഈ ലേഖനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് സ്വ വ ർ, ഗാ നു.രാഗിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണെന്നും ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ എങ്ങനെ നേരിടാമെന്നും ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന ചെയ്യും.

കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്റെ ഞെട്ടൽ

നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് സ്വ വ ർ, ഗാ നു.രാഗിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലോകം മുഴുവൻ തലകീഴായി മാറിയതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം, അടുത്തതായി എന്തുചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരിക്കാം. ഈ അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ലെന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിരവധി ആളുകൾ സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, ഈ പ്രയാസകരമായ സമയത്ത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പിന്തുണ ലഭ്യമാണ്.

നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു

നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് സ്വ വ ർ, ഗാ നു.രാഗിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പലതരം വികാരങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് സാധാരണമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമോ വേദനയോ ആശയക്കുഴപ്പമോ വഞ്ചനയോ തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും സമയമെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റുമായോ വിശ്വസ്ത സുഹൃത്തുമായോ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനും സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു

Woman Woman

ഏതൊരു ബന്ധത്തിലും ആശയവിനിമയം പ്രധാനമാണ്, ഇതുപോലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ലൈം,ഗികതയെക്കുറിച്ചും അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചും തുറന്നതും സത്യസന്ധവുമായ സംഭാഷണം നടത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

പിന്തുണ തേടുന്നു

നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗിയാണെന്ന കണ്ടെത്തൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏകാന്ത അനുഭവമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നോ പിന്തുണാ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നോ പിന്തുണ തേടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റുമായി സംസാരിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.

മുന്നോട്ട്

നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് സ്വ വ ർ, ഗാ നു.രാഗിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, പക്ഷേ അത് സാധ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവുമായി തുറന്ന ആശയവിനിമയം നടത്താനും സമയമെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, എന്നാൽ പിന്തുണയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും സന്തോഷം കണ്ടെത്താനും കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് സ്വ വ ർ, ഗാ നു.രാഗിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും വൈകാരികവുമായ അനുഭവമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവുമായി തുറന്ന ആശയവിനിമയം നടത്താനും, പിന്തുണ തേടാനും, മാർഗനിർദേശത്തോടും പിന്തുണയോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനും സമയമെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഈ പ്രയാസകരമായ സമയത്ത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സഹായം ലഭ്യമാണ്.