ഞാനൊരു കോളേജ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ എൻറെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയാൽ എന്നെക്കൊണ്ട് പല മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു… ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് എങ്ങനെ മോചനം നേടാൻ ആകും.

അനാവശ്യ ലൈം,ഗിക മുന്നേറ്റങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു

കൗൺസിലിംഗിലും മാനസികാരോഗ്യത്തിലും ഒരു വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരിതം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ തെറ്റല്ലെന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന നടപടികളുണ്ട്.

അതിരുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ

നിങ്ങളുടെ അതിരുകൾ ദൃഢമായി സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യപടി. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അസ്വീകാര്യമാണെന്നും നിങ്ങൾ ഒരു ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനത്തിനും സമ്മതം നൽകുന്നില്ലെന്നും മറ്റൊരാളോട് വ്യക്തമാക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം താമസസ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിതത്വവും ബഹുമാനവും അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്.

പിന്തുണ തേടുന്നു

എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റസിഡൻ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാ ,മ്പസ് സെക്യൂരിറ്റി പോലുള്ള ഒരു വിശ്വസ്ത കൗൺസിലറോടോ അധികാരിയോടോ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ ആവശ്യമായ പിന്തുണയും മാർഗനിർദേശവും അവർക്ക് നൽകാൻ കഴിയും.

Woman Woman

സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു

അനാവശ്യ മുന്നേറ്റങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, സംഭവം ഉചിതമായ അധികാരികളെ അറിയിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണം. കോളേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ ലോക്കൽ പോലീസിനോ പരാതി നൽകുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓർക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും പരിരക്ഷയും അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുക

ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേക്കാവുന്ന സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും നേരിടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുകയോ ഹോബികളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ പോലുള്ള സ്വയം പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക.

ഈ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ ഉപദേശം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളും പിന്തുണയും ഉണ്ട്.

ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വായനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുറത്തുവിടില്ല.