വിവാഹമോചിതരായ സ്ത്രീകൾ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക.

വിവാഹമോചിതയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ വേർപിരിയലിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടമായിരിക്കും. ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം തോന്നുന്നത് അസാധാരണമല്ല ഈ അനിശ്ചിതത്വം നിങ്ങളുടെ വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ക്ഷേമത്തെ ബാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ശരിയായ മാനസികാവസ്ഥയും മനോഭാവവും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹമോചനത്തിൽ നിന്ന് എന്നത്തേക്കാളും ശക്തവും കൂടുതൽ ദൃഢതയുമുള്ളതായി ഉയർന്നുവരാൻ കഴിയും. ഈ ലേഖനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള ചില ശാക്തീകരണ നുറുങ്ങുകൾ ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നു, വിവാഹമോചിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം, വീണ്ടും സന്തോഷം കണ്ടെത്താം.

Woman
Woman

ദുഃഖത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു

 1. സാഹചര്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു
 2. വേദനയും വികാരങ്ങളും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു
 3. മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും അർത്ഥം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക

വിവാഹമോചനം ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സംഭവമാണ് അത് വലിയ ദുഃഖവും വൈകാരിക സംഘർഷവും ഉണ്ടാക്കും. സാഹചര്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിച്ച് സ്വയം സങ്കടപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആദ്യപടി. ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് രോഗശാന്തി പ്രക്രിയയിലെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടമാണ്. സാഹചര്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വേർപിരിയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദനയും വികാരങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട സമയമാണിത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ തേടുന്നതും സ്വയം പരിചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും തെറ്റ് സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. അവസാനമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രതിരോധശേഷി വളർത്തിയെടുക്കാനും എന്നത്തേക്കാളും ശക്തമായി ഉയർന്നുവരാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും പുനർനിർമ്മിക്കുക

 1. പോസിറ്റീവ് സ്വയം സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു
 2. സ്വയം നിക്ഷേപിക്കുന്നു
 3. അതിരുകൾ ക്രമീകരണം

വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയും സ്വയം ഉറപ്പില്ലായ്മയും തോന്നുന്നത് സാധാരണമാണ് . എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനും വീണ്ടും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിർണായകമാണ്. ഇതിനുള്ള ഒരു മാർഗം സ്വയം സംസാരത്തിലും സ്ഥിരീകരണത്തിലും ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ്. നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ പോസിറ്റീവ് ആയി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശക്തികളിലും നേട്ടങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മികച്ച മാർഗമാണ് ഹോബി . ഒരു പുതിയ ഹോബി ഏറ്റെടുക്കുക, ഒരു പുതിയ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ പാത പിന്തുടരുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. അവസാനമായി നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക ക്ഷേമം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിനും അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും ലക്ഷ്യവും വീണ്ടും കണ്ടെത്തുന്നു.

 1. നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു
 2. പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു
 3. നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് തിരികെ നൽകുന്നു

വിവാഹമോചനം പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ലക്ഷ്യത്തെയും കുറിച്ച് നിശ്ചയമില്ലാതാകുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും ഇത് സ്വയം വീണ്ടും കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനുമുള്ള അവസരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാനും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്നതെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനുമുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്. പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ മാർഗമാണ്. ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പിലോ ക്ലബ്ബിലോ ചേരുക, സന്നദ്ധസേവനം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ സമീപിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം. അവസാനമായി, നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് തിരികെ നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യവും അർത്ഥവും കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രതിഫലദായകമായ മാർഗമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു

 1. ഭൂതകാലത്തെ വിടുന്നു
 2. നിങ്ങളോടും മറ്റുള്ളവരോടും ക്ഷമിക്കുക
 3. പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു

വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ഭൂതകാലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളോടും മറ്റുള്ളവരോടും ക്ഷമിക്കുന്നതും ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വളർച്ചയിലും വികസനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിവാഹമോചനം ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും വൈകാരികവുമായ ഒരു സമയമായിരിക്കാം എന്നാൽ അത് വളർച്ചയ്ക്കും പരിവർത്തനത്തിനുമുള്ള അവസരവുമാകാം. ഈ ശാക്തീകരണ നുറുങ്ങുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വളർച്ചയിലും വികാസത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും, വിവാഹമോചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നത്തേക്കാളും ശക്തവും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതും സന്തോഷത്തോടെയും ഉയർന്നുവരാനാകും.