ആദ്യരാത്രി മകളും മരുമകനും അമ്മയുടെ മുന്നിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന വിചിത്രമായ സ്ഥലം.

ലോകമെമ്പാടും വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങളുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആചാരമാണ് ആദ്യരാത്രി അമ്മായിയമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിക്കുന്നത്. ആദ്യരാത്രിയിൽ മകളുടെയും മരുമകന്റെയും മുറിയിൽ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരിടം ലോകത്തുണ്ട്. അമ്മായിയമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീയെ അയയ്ക്കും.

വിചിത്രമായ വിശ്വാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യമാണ് ആഫ്രിക്ക. വിവാഹം മുതൽ മരണം വരെ ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ വിചിത്രവും പരിതാപകരവുമാണ്. ഇവിടെ ചില പ്രവിശ്യകളിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ റൂമിൽ അവളോടൊപ്പം ഉറങ്ങുന്നു. കാലക്രമേണ പാരമ്പര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പഴയ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. പല ഗോത്രങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങളുണ്ട്.

Couples
Couples

ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ അവരുടെ ആദ്യരാത്രി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ, പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയും അവരുടെ മുറിയിൽ ഉണ്ടാകും. അതായത്, ഹണിമൂൺ ദിവസം അമ്മായിയമ്മയുടെ മുറിയിൽ ഇരുവരും ഉറങ്ങുന്നു. അമ്മായിയമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീയെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അമ്മയോ പ്രായമായ സ്ത്രീയോ ആദ്യരാത്രിയിൽ സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദമ്പതികളെ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ, ദമ്പതികളുടെ മുറിയിലുള്ള സ്ത്രീ രാത്രിയിൽ എല്ലാം ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നു. നവദമ്പതികൾ അവരുടെ ദാമ്പത്യത്തിൽ നല്ല തുടക്കമാണ് ആരംഭിച്ചതെന്നും പറയുന്നു അതിനുശേഷം വീട്ടിലെ ആളുകൾ സന്തോഷത്തിലാവുകയും ചെയ്യും .