ഭർത്താവിൽ അസംതൃപ്തയായ സ്ത്രീ മറ്റ് പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ചാണക്യ നീതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാം. ചാണക്യനെ മഹാൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിന് ആചാര്യ ചാണക്യ നീതിയുടെ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ഇന്ന്, നമ്മുടെ തിരക്കിനിടയിൽ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പലതും നാം മറക്കുകയും അവയില്ലാതെ, ആഗ്രഹിക്കാതെ പോലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ചാണക്യനീതി പിന്തുടരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കാൻ ആചാര്യ ചാണക്യൻ തന്റെ നയത്തിൽ പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൽ തൃപ്തരല്ലാത്തതും ഭർത്താവ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തതും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഭാര്യമാർ അതൃപ്തരായിരിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന സൂചനകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം.

സ്ത്രീകൾ അസംതൃപ്തരായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആംഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചാണക്യ നിതി പറയുന്നു. ഈ സിഗ്നലുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഏതൊരു ഭർത്താവിനും ഭാര്യയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഭാര്യയുടെ അപ്രീതി ഇല്ലാതാക്കാൻ, ചാണക്യനീതിയുടെ ഈ പോയിന്റുകൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കണം.

കുറച്ചു സംസാരിക്കാൻ

ഭാര്യമാരെ സംസാരിക്കുന്നവർ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഒരു ഭാര്യ വളരെ സന്തോഷവാനായിരിക്കുമ്പോൾ, അവൾ ഭർത്താവിനോട് ധാരാളം സംസാരിക്കും. എത്ര പറഞ്ഞാലും നിർത്തൂ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് പറയേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും ഒരുപാട് സംസാരിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് നിശബ്ദയാവുകയും ചെയ്താൽ, അവൾ അതൃപ്തനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

Woman Woman

അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ അവൾക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട്. കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഭാര്യമാർക്കിടയിലെ അതൃപ്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ലഭിച്ചാലുടൻ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കുകയും അവൾ എന്താണ് വിഷമിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവൾ നിങ്ങളുമായി കാര്യം പങ്കിടും, തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഴയതുപോലെയാകും.

എല്ലാത്തിനും ദേഷ്യം വരുന്നു

ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു ഭാര്യ ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനെ അപ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അതായത്, അവൾ വഴക്കിടുകയും ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ആംഗ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഘട്ടം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം.

 നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക

ഭർത്താക്കൻമാരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഭാര്യമാർ നിറവേറ്റുമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ തന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയോ ചെയ്താൽ, അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം.

നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് ശാന്തമായി സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവന്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുകയും അവൾ നിങ്ങളെ പഴയതുപോലെ വീണ്ടും സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും.