ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഈ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാർ അവരെ വെറുക്കണം.

ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ദാമ്പത്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇതിനായി ഇരുവരും ബോധവാന്മാരാകേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ ബന്ധം എന്നെന്നേക്കുമായി ദൃഢമാകൂ. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിനു പകരം ഭയവും വെറുപ്പും വളരുന്നു. ഇതുമൂലം ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ കലഹമുണ്ടാകുകയും വേർപിരിയുകയും ചെയ്യും. ഇനി എന്താണ് കാരണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം. എന്ത് കാരണത്താലാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വെറുക്കുന്നത്.

Couples
Couples

മാനസിക പീ,ഡനം.

പീ,ഡനം ശാരീരികം മാത്രമല്ല മാനസികവും കൂടിയാണ്. ഈ പീ,ഡനങ്ങൾ സ്ത്രീയെ മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൾ അവരിൽ നിന്ന് കരകയറിയില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിന് ഹൃദയത്തിൽ എങ്ങനെ സ്നേഹം ഉണ്ടാകും

ഭാര്യയുടെ മേൽ കൈ.

ഭാര്യയെ തല്ലുന്ന ഭർത്താവിനെ ഏത് ഭാര്യക്കാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയൂ. ഗാർഹിക പീ,ഡനം ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കരുത്. ഇതിനെതിരെ നിയമങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാനും നീതി ലഭ്യമാക്കാനും അവർ സഹായിക്കുന്നു.