അന്യ ആളുകളുടെ കാറിൽ സ്ത്രീകൾ കയറുമ്പോൾ പുറകിൽ കയറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

അന്യ ആളുകളുടെ കാറിൽ സ്ത്രീകൾ കയറുമ്പോൾ പുറകിൽ കയറുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ?

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ, ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രവണത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടേക്കാം: പുരുഷ ഡ്രൈവർമാർക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും കാറുകളുടെ പിൻസീറ്റിൽ കയറാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നിരുപദ്രവകരമെന്നു തോന്നുന്ന ഈ ശീലം കൗതുകത്തിനും സംവാദത്തിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്, വിവിധ സാംസ്കാരികവും മാനസികവും ചരിത്രപരവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഈ പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. സാമാന്യവൽക്കരണങ്ങൾ വ്യക്തിഗത തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ സങ്കീർണ്ണതകളെ ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും, ഈ സ്വഭാവത്തിന് പിന്നിലെ സാധ്യതയുള്ള കാരണങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന ചെയ്യുന്നത് ലിംഗപരമായ ചലനാത്മകതയെയും സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പ്രദാനം ചെയ്യും.

1. സാംസ്കാരിക മാനദണ്ഡങ്ങളും മര്യാദകളും

മറ്റുള്ളവരുടെ കാറുകളുടെ പിൻസീറ്റിൽ സ്ത്രീകൾ കയറുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് സാംസ്കാരിക മാനദണ്ഡങ്ങളും മര്യാദകളുമാണ്. ചില പരമ്പരാഗത സമൂഹങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് യാഥാസ്ഥിതിക മൂല്യങ്ങളുള്ളവർ, ഡ്രൈവറോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ അടയാളമായി സ്ത്രീകൾ പിൻസീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ മാന്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് ചരിത്രപരമായ വേരുകൾ ഉണ്ട്, ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ പൊതുസജ്ജീകരണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സംരക്ഷിതരും ധിക്കാരവും ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, പിൻസീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ എളിമയുടെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു.

Woman in Car Back Seat
Woman in Car Back Seat

2. സുരക്ഷയും സുരക്ഷിതത്വവും

ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ, സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം ആയിരിക്കാം. നിർഭാഗ്യവശാൽ, പുരുഷ ഡ്രൈവർമാരിൽ നിന്നോ വഴിയാത്രക്കാരിൽ നിന്നോ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപദ്രവമോ ആ, ക്രമണമോ അസുഖകരമായ മുന്നേറ്റമോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിൻസീറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു സംരക്ഷണ നടപടിയായി കണക്കാക്കാം, ഇത് അധിക ശാരീരിക അകലവും സുരക്ഷിതത്വബോധവും നൽകുന്നു. കൂടാതെ, ഡ്രൈവറുമായുള്ള അസുഖകരമായ സാഹചര്യങ്ങളോ അസുഖകരമായ സംഭാഷണങ്ങളോ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണിത്.

3. ജെൻഡർ പവർ ഡൈനാമിക്സ്

പരിഗണിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വശം ലിംഗപരമായ റോളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പവർ ഡൈനാമിക്‌സാണ്. പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹങ്ങളിൽ, സ്ത്രീകൾക്ക് ചരിത്രപരമായി പുരുഷന്മാർക്ക് കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ട്, ഇത് ഈ അധികാര അസന്തുലിതാവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങളുടെ ആന്തരികവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പിൻസീറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പുരുഷമേധാവിത്വവും സ്ത്രീ സമർപ്പണവും എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ അലക്ഷ്യമായി നിലനിർത്തിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ചലനാത്മകത സാർവത്രികമല്ലെന്നും സമൂഹങ്ങൾ ലിംഗസമത്വത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

4. ധാരണയും വിധിയും

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

Woman in Car Back Seat Woman in Car Back Seat

ധാരണകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാമൂഹിക വിധി ഒഴിവാക്കാനും സ്ത്രീകൾ പിൻസീറ്റിൽ കയറാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം. ചില സംസ്‌കാരങ്ങളിൽ, ഒരു പുരുഷ ഡ്രൈവറുടെ അടുത്ത് മുൻസീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്‌ത്രീ ഒരു അടുപ്പമോ അനുചിതമോ ആയ ബന്ധമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം, പ്രത്യേകിച്ചും ഡ്രൈവർ അടുത്ത കുടുംബാംഗമല്ലെങ്കിൽ. സാധ്യതയുള്ള ഗോസിപ്പുകളോ വിമർശനങ്ങളോ ഒഴിവാക്കാൻ, സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ പ്രശസ്തി നിലനിർത്താനും സാമൂഹിക ഐക്യം നിലനിർത്താനും പിൻ സീറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

5. പാരമ്പര്യവും ജഡത്വവും

പാരമ്പര്യവും ജഡത്വവും മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സമ്പ്രദായം തലമുറകളായി പിന്തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ മേലിൽ ബാധകമല്ലെങ്കിൽപ്പോലും, അത് സമൂഹത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയേക്കാം. പിൻസീറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതൊരു ചിന്തയില്ലാതെ തുടരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമായിരിക്കാം, കാരണം “അത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്.”

6. സര്‍വ്വസാധാരണമായ സ്ഥിരസങ്കല്‌പങ്ങളും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളും തകർക്കുന്നു

പിൻസീറ്റിൽ സ്ത്രീകൾ കയറുന്ന പാരമ്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പല സ്ത്രീകളും ഈ മാനദണ്ഡത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ റോളുകൾ പുനർനിർവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ലിംഗഭേദം വികസിക്കുകയും പ്രതീക്ഷകൾ മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്ത് ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉന്നയിക്കുകയും കാറിനുള്ളിലെ അവരുടെ സ്ഥാനം അവരുടെ ലിംഗഭേദം അനുസരിച്ചായിരിക്കണമെന്ന ആശയം നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മറ്റുള്ളവരുടെ കാറുകളുടെ പുറകിൽ സ്ത്രീകൾ കയറുന്നത് സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവും സുരക്ഷയും ലിംഗഭേദവും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർണ്ണ പ്രശ്നമാണ്. ഈ വിഷയത്തെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയോടെ സമീപിക്കുകയും വ്യക്തിഗത തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ അനുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സമൂഹങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ, അത്തരം മാനദണ്ഡങ്ങൾ വികസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളേക്കാൾ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ മുൻഗണനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ത്രീകൾക്ക് വാഹനത്തിൽ എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. ബഹുമാനം, സമത്വം, തുറന്ന സംഭാഷണം എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ലിംഗഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കുമായി കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കും.

loader