പാമ്പുകളില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു രാജ്യം ഇതാണ്, കാരണം അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും.

ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പുകൾ. ഇവയുടെ വിഷമുള്ള കടിയും ചലനങ്ങളും പലപ്പോഴും ആളുകളിൽ ഉത്കണ്ഠയും ഭയവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പാമ്പുകളില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം ലോകത്തുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അതെ, നിങ്ങൾ വായിച്ചത് ശരിയാണ്! ഈ ലേഖനത്തിൽ പാമ്പുകളില്ലാത്ത അതുല്യമായ രാജ്യവും അതിന് പിന്നിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാരണവും ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും.

നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പേര് അയർലൻഡ് എന്നാണ്. ഏകദേശം 4.9 ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ദ്വീപ് രാജ്യമാണിത്. അയർലൻഡ് അതിന്റെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾക്കും സൗഹൃദപരമായ ആളുകൾക്കും അതുല്യമായ സംസ്കാരത്തിനും പേരുകേട്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും പാമ്പുകളില്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഏക രാജ്യം ഇതാണ് എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇതിനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത്.

Ireland
Ireland

ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണ് അയർലണ്ടിന്റെ പാമ്പുകളില്ലാത്ത പദവി. ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, അയർലണ്ടിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായ സെന്റ് പാട്രിക് എല്ലാ പാമ്പുകളേയും രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കി. ഈ ഇതിഹാസം തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഐറിഷ് നാടോടിക്കഥകളുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും വാസ്തവത്തിൽ അയർലണ്ടിൽ പാമ്പുകളുടെ അഭാവവുമായി സെന്റ് പാട്രിക്കിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല.

അയർലണ്ടിൽ പാമ്പുകളുടെ അഭാവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം അതിന്റെ സവിശേഷമായ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന് കാരണമാകാം. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി അയർലൻഡ് ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഭൂപ്രദേശം മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡവുമായി ഒരിക്കലും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ പാമ്പുകൾക്ക് ദ്വീപിലേക്ക് കുടിയേറാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ, രാജ്യത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ പാമ്പുകൾക്ക് അനുകൂലമല്ല കാരണം അവ അതിജീവിക്കാൻ ചൂടുള്ള താപനില ആവശ്യമാണ്.

Snake
Snake

അയർലണ്ടിൽ പാമ്പുകളുടെ അഭാവം രാജ്യത്തിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എലികളും മുയലുകളും പോലുള്ള ചില ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു. ഇത് അമിതമായ വിളകളുടെ നാശം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രതികൂല പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. കൂടാതെ പാമ്പുകളുടെ അഭാവം ഈ ജീവികളെ ഭയപ്പെടുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.