മുടി നീട്ടി വളർത്തി ലക്ഷങ്ങളാണ് ഈ പെൺകുട്ടി സമ്പാദിക്കുന്നത്

മുടി നീട്ടി വളർത്തി ലക്ഷങ്ങളാണ് ഈ പെൺകുട്ടി സമ്പാദിക്കുന്നത്

നീളവും കട്ടിയുള്ളതും മനോഹരവുമായ മുടിയാണ് ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെയും ആഗ്രഹം. എന്നിരുന്നാലും, ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനമായി തോന്നും, അവർ അതിനോട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരാളുടെ മുടിയിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതും വെട്ടാതെ. കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി തന്റെ നീണ്ട മുടിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നു. റോസിന മക്കാപഗൽ എന്ന ഈ പെൺകുട്ടി തന്റെ മുടിയുടെ വീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കുകയും അവ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അമേരിക്കയിലെ ടസ്കനി സ്വദേശിയാണ് റോസിന. 29 കാരിയായ റോസിന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവളുടെ കട്ടിയുള്ള നീണ്ട മുടി അവളുടെ അധിക വരുമാനത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്. മുടി വെട്ടാതെ പോലും ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും.

Rojeana Macapagal
Rojeana Macapagal

വാസ്‌തവത്തിൽ, റോസിന തന്റെ നീളമുള്ള മുടിയുടെ വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും ഒരു മുതിർന്നവർക്കുള്ള സൈറ്റായ ‘ഓൺലി ഫാൻസ്’ എന്ന സൈറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, അതിന് പകരമായി അവൾ പ്രതിമാസം 420 പൗണ്ട് (ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിൽ ഏകദേശം 40,000 രൂപ) സമ്പാദിക്കുന്നു. റോസിനയുടെ മുടിയിൽ ആളുകൾക്ക് ഭ്രാന്താണ്, അത് കാണാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പണം ചെലവഴിക്കുന്നു.

loader