കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല മനസ്സുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉള്ളത് ഈ ജില്ലയിലാണ്.

“ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്” എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളം, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിനും സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിനും പുരോഗമന സമൂഹത്തിനും പേരുകേട്ട തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. കേരളത്തിനുള്ളിൽ, ഒരു ജില്ല അസാധാരണമായ പ്രശസ്തിയോടെ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു-ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീകളുള്ള ജില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് (കാലിക്കറ്റ്) ഇക്കാര്യത്തിൽ തിളങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം.

മലബാർ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോഴിക്കോട്, ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തിനും ആകർഷകമായ ബീച്ചുകൾക്കും ഊഷ്മള ഹൃദയമുള്ള ആളുകൾക്കും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൽസ്വഭാവികളായ സ്ത്രീകൾ ഉള്ളതിനുള്ള അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Calicut
Calicut

നല്ല സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീകൾ ദയ, അനുകമ്പ, സഹാനുഭൂതി, സഹിഷ്ണുത തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ആഴത്തിലുള്ള തലത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും അവരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി കരുതുകയും യോജിപ്പുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തുകയും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

കോഴിക്കോടിന്റെ സാംസ്കാരിക ഘടനയ്ക്ക് അവിടത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട്. ജില്ലയിലെ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, കലാരൂപങ്ങൾ എന്നിവ ആദരവ്, സഹാനുഭൂതി, വിനയം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഈ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളുമായി വളർന്നുവരുന്നു, അവരുടെ അന്തർലീനമായ നന്മയും അനുകമ്പയും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു.

ശാക്തീകരണവും ലിംഗസമത്വവും കോഴിക്കോട്ടെ സമൂഹത്തിന്റെ സുപ്രധാന വശങ്ങളാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം, സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ അവസരങ്ങൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളിൽ ജില്ല മുൻപന്തിയിലാണ്. ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കോഴിക്കോട്ടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, കല, സംരംഭകത്വം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകാനും അനുവദിച്ചു.

കോഴിക്കോട്ടെ ശക്തമായ സാമുദായിക ബോധവും അതിലെ സ്ത്രീകളുടെ നല്ല സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നിരവധി സാമൂഹിക സംഘടനകൾ, പിന്തുണാ ശൃംഖലകൾ, സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവ സ്ത്രീകളെ ഉന്നമിപ്പിക്കുകയും ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് ഒത്തുചേരാനും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാനും പരസ്പരം പഠിക്കാനും നല്ല മാറ്റത്തിനായി കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാനും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ നൽകുന്നു.

വനിതകളുടെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് അഭിമാനിക്കുന്നു. പ്രശസ്‌തരായ കലാകാരന്മാരും എഴുത്തുകാരും മുതൽ സമർപ്പിതരായ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും വിജയകരമായ സംരംഭകരും വരെ, അവരുടെ മേഖലകളിൽ ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ അസാധാരണ വനിതകളെ ജില്ല വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കഴിവും സഹിഷ്ണുതയും സഹാനുഭൂതിയും മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.

നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും, കോഴിക്കോട്ടെ സ്ത്രീകൾ ലിംഗാധിഷ്ഠിത സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകൾ, അസമമായ പ്രാതിനിധ്യം, സാമൂഹിക പ്രതീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വെല്ലുവിളികൾ വളർച്ചയ്ക്കും പുരോഗതിക്കും അവസരമൊരുക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളും തുടരുന്ന സംരംഭങ്ങളും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പിന്തുണ നൽകുന്നതുമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ശാക്തീകരണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന, ശക്തമായ സാമൂഹിക പിന്തുണയുള്ള കോഴിക്കോട്, കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്സ്വഭാവികളായ സ്ത്രീകളുള്ള ജില്ലയായി വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ഈ സ്ത്രീകൾ, അവരുടെ ദയയും, അനുകമ്പയും, സംഭാവനകളും കൊണ്ട്, കേരളത്തിന്റെ ഊഷ്മളമായ സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആത്മാവിനെ ഉദാഹരിക്കുന്നു.