എന്തെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞാലും ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയാറില്ല.

തുറന്ന ആശയവിനിമയം പലപ്പോഴും ആരോഗ്യകരവും വിജയകരവുമായ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ദമ്പതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ധാരണയും അടുപ്പവും വളർത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ചില ഭാര്യമാർക്ക് തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് സ്വയം പൂർണ്ണമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രത്യേക മേഖലകളുണ്ട്: അവരുടെ ലൈം,ഗിക ജീവിതത്തിലുള്ള അവരുടെ അതൃപ്തി, ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ യഥാർത്ഥ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും. സത്യസന്ധതയുടെയും തുറന്നുപറച്ചിലിന്റെയും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഈ വിഷയങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളായി തുടരുന്നു, ചില ഭാര്യമാർ മറച്ചുവെക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഈ പറയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അവ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാതെ തുടരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെളിച്ചം വീശുകയും ചെയ്യുന്നു.

The wife does not tell her husband about these two things, no matter what is said openly
The wife does not tell her husband about these two things, no matter what is said openly

അവരുടെ ലൈം,ഗിക ജീവിതത്തിലുള്ള അവളുടെ അതൃപ്തിയുടെ വ്യാപ്തി:

ലൈം,ഗിക സംതൃപ്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഈ മേഖലയിൽ അസംതൃപ്തി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പല ദമ്പതികൾക്കും വെല്ലുവിളിയാണ്. തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന ഭയത്താൽ ഭാര്യമാർ തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അതൃപ്തി ഭർത്താക്കന്മാരോട് തുറന്നു പറയാൻ മടിക്കുന്നു. പകരം, അവർ പരോക്ഷ ആശയവിനിമയം അവലംബിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിരാശ മറച്ചുവെച്ചേക്കാം.

ഈ നിശബ്ദതയുടെ കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചില ഭാര്യമാർ തങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിച്ചേക്കാം, അവരുടെ സത്യസന്ധമായ പ്രതികരണം വിമർശനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം. അടുപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെൻസിറ്റീവ് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷത്തിനോ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കോ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർ ഭയപ്പെട്ടേക്കാം. തൽഫലമായി, തുറന്നതും സത്യസന്ധവുമായ സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിനുപകരം അവർ തങ്ങളുടെ അതൃപ്തി കുറച്ചുകാണാനോ സൂക്ഷ്മമായ സൂചനകളാൽ മറയ്ക്കാനോ തീരുമാനിച്ചേക്കാം.

ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ യഥാർത്ഥ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും:

കുടുംബത്തിന്റെ ചലനാത്മകത സങ്കീർണ്ണവും അതിലോലവുമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മരുമകളുടെ കാര്യത്തിൽ. ഒരു ഭാര്യക്ക് അവരുടെ വിവാഹത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭർത്താവിനോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാമെങ്കിലും, അവന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ യഥാർത്ഥ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താൻ അവൾ പാടുപെട്ടേക്കാം. ഈ വിമുഖത അവളുടെ അമ്മായിയമ്മയുമായി യോജിപ്പുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സ്വന്തം ദാമ്പത്യത്തിൽ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം.

അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിഷേധാത്മകമായ അഭിപ്രായങ്ങളോ വികാരങ്ങളോ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അനാദരവായി അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ സംഘർഷത്തിന് കാരണമാകാം. സാധ്യമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ തടയാൻ, ചില ഭാര്യമാർ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ചിന്തകൾ മറച്ചുവെക്കാനും പകരം അവന്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നയതന്ത്ര സമീപനം സ്വീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചേക്കാം. അവർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംഭാഷണങ്ങളിൽ ജാഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇണയുടെ ബന്ധുക്കളെ നേരിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുകയോ വിമർശിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ബദൽ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താം.

ഒരു വിവാഹബന്ധത്തിൽ തുറന്ന ആശയവിനിമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും, ചില ഭാര്യമാർക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുമായി തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ ലൈം,ഗിക ജീവിതത്തോടുള്ള അതൃപ്തിയുടെ വ്യാപ്തിയും ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ യഥാർത്ഥ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും പലപ്പോഴും നിശബ്ദത നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് മേഖലകളാണ്. ഉപദ്രവമോ സംഘർഷമോ പിരിമുറുക്കമോ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ഭയം ഈ രഹസ്യങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അദ്വിതീയമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്, ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സാർവത്രികമായി ബാധകമല്ല. ചില ദമ്പതികൾക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ തുറന്നും സത്യസന്ധമായും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഈ മേഖലകളിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക്, തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് പങ്കാളികൾക്കും സുഖമായി തോന്നുന്ന സുരക്ഷിതവും വിവേചനരഹിതവുമായ ഇടം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. തുറന്നതും സഹാനുഭൂതിയുള്ളതുമായ ആശയവിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് തടസ്സങ്ങൾ തകർക്കാനും വിവാഹത്തിനുള്ളിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ധാരണയുടെയും അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.