ഭാര്യ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഭർത്താവിന് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പാവയെ വാങ്ങി നൽകി ഭാര്യ.

ഭാര്യ അടുത്തിടപഴകാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലല്ലാത്തപ്പോഴെല്ലാം തങ്ങളുടെ ലൈം,ഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അടുത്തിടെ ഒരു ദമ്പതികൾ കണ്ടെത്തി. 28 കാരനായ റാണ്ടി കല്ലം ഗ്രേയും ഭാര്യ ചാർ ഗ്രേയും തങ്ങളുടെ ലൈം,ഗികാഭിലാഷങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ‘ഡീ’ എന്ന് പേരിട്ട പാവയെ അവരുടെ കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. 23 കാരിയായ ചാർ, തന്റെ ഭർത്താവിന് തന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ലൈം,ഗികാഭിലാഷം ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അത്കൊണ്ട് അവൾ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നു, തന്നെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സെ,ക്‌സ് ഡോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു, അങ്ങനെ അവൾ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തപ്പോഴെല്ലാം ഭർത്താവിന് ലൈം,ഗിക സുഖം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. വളരെക്കാലമായി ലൈം,ഗികപ്രശ്‌നങ്ങളുമായി മല്ലിട്ടതിന് ശേഷം, തങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ അംഗത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷത്തിലാണ് ദമ്പതികൾ.

Char Gray
Char Gray

വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, വാർവിക്ഷയർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ദമ്പതികൾ ഇപ്പോൾ ഡീയെ അവളുടെ സ്ഥിരം കുടുംബാംഗമായി കണക്കാക്കുകയും അവരുടെ ലൈം,ഗികാഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവനുള്ളതിനെപ്പോലെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഡീ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ലൈം,ഗിക ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പതിവായി അവരുടെ സെഷനുകളിൽ ചേരുന്നതിനാൽ അവളുമായി പരീക്ഷണം നടത്താൻ ഇരുവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും ദമ്പതികൾ പറഞ്ഞു.