ആശുപത്രിയിൽ വന്ന രോഗിയുമായി നഴ്‌സിന് പ്രണയം! ശാരീരിക ബന്ധത്തിനിടെ രോഗി മരിച്ചു.

ബ്രിട്ടനിലെ വെയിൽസിൽ 42 കാരിയായ നഴ്‌സ് താൻ പരിചരിക്കുന്ന രോഗിയുമായി ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ രോഗി മരിച്ചു. വിചിത്രമായ കാരണത്താൽ രോഗിയുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കി നഴ്‌സിംഗ് പ്രൊഫഷനു തന്നെ അപകീർത്തി വരുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശുപത്രി മാനേജ്‌മെന്റ് ബോർഡ് ഉടൻ തന്നെ പിരിച്ചുവിടുക മാത്രമല്ല പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തെന്നാണ് വിവരം.

മരണപ്പെട്ട രോഗി ഡയാലിസിസ് ചികിത്സയ്ക്കായി പതിവായി ആശുപത്രിയിൽ വന്നിരുന്നു. അതിനിടെ, പെനലോപ് വില്യംസ് ഒരു നഴ്‌സുമായി ഒരു വർഷമായി ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ചികിത്സയ്‌ക്കായി വന്ന് രാത്രിയും പകലും പാർക്കിങ്ങിൽ കാറിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ ഇരുന്നു ലൈം,ഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഹൃദയാഘാതം മൂലം രോഗി മരിച്ചു.

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse Nurse

Nurse

പെട്ടെന്നുള്ള ഈ സംഭവം കാരണം ആംബുലൻസിനെ വിളിക്കുന്നതിനു പകരം നഴ്‌സ് സഹപ്രവർത്തകനോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും രോഗി മരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് പാരാമെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാൾ നഗ്നനായി കിടക്കുന്നത് കണ്ട് ഞെട്ടി.

വൃക്കസംബന്ധമായ തകരാറിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയസ്തംഭനമാണ് മരണകാരണമെന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നഴ്‌സിംഗ് എന്ന ഉത്തരവാദിത്തവും മാന്യവുമായ തൊഴിലിലെ ഈ മോശം പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ അവളെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. വില്യംസിന്റെ പെരുമാറ്റം ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നഴ്സിന്റെ നിലവാരത്തേക്കാൾ വളരെ താഴെയായി. ജോലിയിൽ തുടർന്നാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ തൊഴിലിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.