പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ വിചിത്രമായ ചില ജോലികൾ.

ജോലി കുറഞ്ഞതും നല്ല ശമ്പളവുമുള്ള അത്തരമൊരു ജോലി ലഭിക്കാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലോകത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള 5 ജോലികളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അവിടെ വിനോദത്തിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയും ചെയ്യും, ശമ്പളം ലഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുടെ തിളക്കം വർദ്ധിക്കും.

അത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ജോലി ചോക്ലേറ്റ് രുചിക്കുക എന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ചോക്ലേറ്റിന്റെ മണവും രുചിയും നിറവും കണ്ട് അതിന്റെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് പറയുന്ന ഈ ജോലി മധുരപ്രേമികൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. ഗോഡിവ ചോക്ലേറ്റ്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇത്തരം ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത്. പകരം, 30,000 മുതൽ 60,000 ഡോളർ, അതായത് 25 മുതൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പാക്കേജ് ലഭ്യമാണ്.

Job
Job

അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ജോലിയുണ്ട് – വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുക. ഈ ജോലിയിൽ, 30,000 ഡോളറിലധികം അതായത് 25 ലക്ഷം പാക്കേജ് ലഭ്യമാണ്. ഔദ്യോഗികമായി ഇത് വാട്ടർ സ്ലൈഡ് ടെസ്റ്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ നീരുറവകളിലെ ചരിവ് പരിശോധിച്ചാണ് ജീവനക്കാരൻ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കേണ്ടത്. സർഫിംഗ് പ്രേമികൾക്ക് ഇത് ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്.

കിടക്കയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മറ്റെന്താണ്? ആഡംബര ബെഡ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ സിമോൺ ഹോൺ ലിമിറ്റഡ്, കിടക്കകൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവയുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നു. കിടക്ക പരിശോധിക്കാൻ അതിൽ ഉറങ്ങണം. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ജോലിയ്ക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ജീവനക്കാരന് ശമ്പളമായി നൽകുന്നത്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് പാണ്ട. ചൈനയിലെ സിചുവാൻ പ്രവിശ്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ ജോലിക്കായി ഒരു ഒഴിവുണ്ട്. ഈ ജോലിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് 32,000 ഡോളർ അതായത് 26-27 ലക്ഷം രൂപയുടെ പാക്കേജ് സുഖമായി ലഭിക്കുന്നു.

അയൽരാജ്യമായ ചൈനയിൽ കാമുകിമാരെയും കാമുകന്മാരെയും കൂട്ടാളികളെയും വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ജോലിയും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. പല കമ്പനികളും ആളുകൾക്ക് ജോലി നൽകുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെപ്പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വ്യാജ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ എന്നാണ് ഇവരെ വിളിക്കുന്നത്. കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പുണ്ടാക്കാൻ അവർ മീറ്റിംഗുകൾക്ക് പോകും.