ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അനുയോജ്യമായ പ്രായം ഏതാണ്?

ലൈം,ഗിക ആരോഗ്യം മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന വശമാണ്, അത് ശ്രദ്ധയോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും സമീപിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. സാധാരണയായി ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, “ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രായം എന്താണ്?” എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ …

ഗര്‍ഭപാത്രം നീക്കം ചെയ്താല്‍ ശാരീരിക ബന്ധം സാധ്യമോ?

മനുഷ്യരുടെ അടുപ്പത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും സ്വാഭാവികവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു വശമാണ് ലൈം,ഗികബന്ധം. എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തികൾ ഹിസ്റ്റെരെക്ടമിക്ക് (ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് ഗര്‍ഭപാത്രം നീക്കല്‍) വിധേയരായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ലൈം,ഗികബന്ധം ഇപ്പോഴും സാധ്യമാണോ, എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ …

വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് പെൺകുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവുമായുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ ?

സ്വപ്നങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി നമ്മെ ആകർഷിക്കുകയും കൗതുകമുണർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സുകളിലേക്കുള്ള ജാലകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവ ഉജ്ജ്വലവും അതിയാഥാർത്ഥ്യവും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഒരു കൗതുകകരമായ വശം …

ശാരീരിക സുഖത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ശാരീരിക ആകർഷണം നിസ്സംശയമായും വ്യക്തികളെ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ശക്തമായ ശക്തിയാണ്. കൂട്ടുകെട്ടിനും സ്നേഹത്തിനും വേണ്ടി, പലരും ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ ശാരീരിക വശങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ശാരീരിക സുഖത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം വിവാഹം …

നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാറില്ലേ ?

ആരോഗ്യകരവും സംതൃപ്തവുമായ ബന്ധത്തിൽ, പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിന് രണ്ട് പങ്കാളികളും തുല്യമായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. പരമ്പരാഗത ലിംഗ വേഷങ്ങൾ വിവാഹത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന്, ഭർത്താക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ …

എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകൾക്ക് രാത്രിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം.

ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബഹുമാനം, സമ്മതം, തുല്യത എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ മനസ്സിലാക്കുകയും സജീവമായി പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. രാത്രി സമയം പല വ്യക്തികൾക്കും ഒരു ദുർബലമായ സമയമായിരിക്കും, സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും …

പുരുഷന്മാർ മനസിലാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് സ്ത്രീകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ.

എതിർലിംഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരവും സംതൃപ്തവുമായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് നിർണായകമാണ്. സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും സവിശേഷമായ വെല്ലുവിളികളും അനുഭവങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, അത് പുരുഷന്മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രകടമാകില്ല. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതൽ ധാരണ, സഹാനുഭൂതി, യോജിപ്പുള്ള ബന്ധങ്ങൾ …

വിവാഹം കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് ശാരീരിക ബന്ധം വേണോ ?

വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള ശാരീരിക അടുപ്പം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യത്യസ്തവും ആത്മനിഷ്ഠവുമായിരിക്കും. ചില വ്യക്തികൾ വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ശാരീരിക ബന്ധത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ്, മറ്റുള്ളവർ വ്യത്യസ്ത പ്രതീക്ഷകളോടെ അതിനെ സമീപിച്ചേക്കാം. ഈ ലേഖനം …

നിങ്ങൾ പങ്കാളിയുമായി വേർപിരിയുന്ന സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

സ്വപ്നങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി മനുഷ്യരെ ആകർഷിക്കുകയും കൗതുകമുണർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സുകളിലേക്കുള്ള ജാലകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും കാരണമാകുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്വപ്നം ഒരു പ്രണയ പങ്കാളിയുമായി വേർപിരിയാനുള്ള സ്വപ്നമാണ്. എന്നിരുന്നാലും സ്വപ്നങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമാണെന്നും …

ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം കുളിക്കാണോ ?

ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം കുളിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ശുചിത്വ രീതികളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തിപരമായ മുൻഗണനകളെക്കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഇത് കർശനമായ ആവശ്യകതയല്ലെങ്കിലും നല്ല ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിന് നിർണായകമാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ ലൈം,ഗിക …