പ്രണയത്തിൻറെ ആദ്യനാളുകളിൽ തന്നെ ബന്ധം നിലനിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ഇത്തരം സൂചനകൾ നൽകും.

പ്രണയത്തിലാകുന്നതും ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രണയത്തിന്റെ ഘട്ടം ആനന്ദം മാത്രമാണ്. എല്ലാം സന്തോഷം മാത്രം. അതിൽ ഇരുട്ടിനു സ്ഥാനമില്ല. എന്നാൽ കാലക്രമേണ സമവാക്യം മാറുന്നു. ബന്ധത്തിന്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ക്രമേണ വെളിച്ചത്തു വന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന സംശയം ഉയരുന്നു, വിവിധ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവരാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ ബന്ധം നിലനിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് ആദ്യം മുതൽ കാണാൻ കഴിയും. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

പ്രണയവും ബന്ധവും: നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണോ? ബന്ധം നിലനിൽക്കുമോ? ഈ 5 അടയാളങ്ങൾ പ്രണയ തകർച്ചയുടെ ആദ്യകാല ദൃശ്യം നൽകുന്നു.

Lovers
Lovers

1) പ്രണയത്തിലാകുമ്പോൾ കരുതലും സ്നേഹവും അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലാണ്. അത് സാവധാനം ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുകയോ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറയുകയോ ചെയ്താൽ ബന്ധത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും സംശയം തോന്നുന്നത് അസാധാരണമല്ല.

2) പലരും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ആദ്യ ദിവസം മുതൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ സംവേദനക്ഷമതയെ മാനിക്കുക. ഒരു ബന്ധത്തിലെ സെൻസിറ്റീവ് വ്യക്തിയെ ആവർത്തിച്ച് വേദനിപ്പിച്ചാൽ, ബന്ധത്തിന്റെ ഫലം ഒട്ടും നല്ലതല്ല. അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നിങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ ബന്ധം നിലനിൽക്കില്ല.

3) എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും, ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ചെറുതായിപ്പോലും അടിച്ചമർത്തുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശബോധം, അടിച്ചമർത്താനുള്ള പ്രവണത അല്പം കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ അടിച്ചമർത്തലിന്റെ തോത് ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിന്റെ ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞതാണ്.

4) എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളിക്കും ഇടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ വർധിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ. എന്നാൽ അവ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ മലകൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബന്ധം അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും.

5) ഒരു ബന്ധത്തിൽ സ്നേഹവും പരസ്പര ബഹുമാനവും വളരെ പ്രധാനമാണ്. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും നിരാശയുടെ പങ്കുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും പകരം നീരസത്തോടെയും തെറ്റിദ്ധാരണയോടെയും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ബന്ധവും നല്ലതായിരിക്കില്ല.