അയൽവാസിയുടെ മരം നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുകളിലേക്ക് ചാഞ്ഞിട്ടും അവരത് മുറിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക

മരങ്ങൾ ഏതൊരു അയൽപക്കത്തിനും ഒരു മികച്ച കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തിന് ശുദ്ധവായുവും സൗന്ദര്യബോധവും നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയുടെ മരം നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുകളിൽ ചാഞ്ഞുനിൽക്കുകയും അവർ അത് വെട്ടിമാറ്റാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അത് അപകടസാധ്യതയുള്ളതും നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയേക്കാം. കേരളത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാലിക്കാവുന്ന ചില നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരന്റെ മരം നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുകളിൽ ചാഞ്ഞുനിൽക്കുകയും അവർ അത് വെട്ടിമാറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നയിക്കും.

Tree
Tree

നിയമം .

കേരളത്തിൽ 1986ലെ വൃക്ഷ സംരക്ഷണ നിയമം മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൃക്ഷ സംരക്ഷണ നിയമം, 1986 പ്രകാരം ട്രീ ഓഫീസറുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു മരവും മുറിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരു മരം ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയാണെങ്കിൽ അനുമതിയില്ലാതെ അത് മുറിക്കാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക.

നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് സംസാരിച്ച് മരം മുറിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരുമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സൗഹൃദപരവും സഹകരണപരവുമായ സമീപനം നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇരു കക്ഷികളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്പര പ്രയോജനകരമായ ഒരു പരിഹാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുക.

ലീഗൽ നോട്ടീസ്.

നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരൻ എന്തെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നിയമപരമായ നോട്ടീസ് അയയ്‌ക്കാം. ഈ നോട്ടീസ് ഒരു വക്കീൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും, മരം ജീവനും സ്വത്തിനും അപകടകരമാണെന്നും അത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രസ്താവിക്കുകയും വേണം. നിശ്ചിത സമയത്തിനകം മരം മുറിച്ചുനീക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുമെന്നും നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കണം.

പരാതി

നിയമപരമായ നോട്ടീസ് നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരനിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം നേടിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാദേശിക മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ പരാതി നൽകാം. പരാതിയിൽ മരത്തിന്റെ സ്ഥാനം, അതിന്റെ അവസ്ഥ, അത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കണം. ആവശ്യമായ നടപടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരന് ഒരു നോട്ടീസ് അയയ്ക്കും.

കോടതി ഉത്തരവ്

നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരൻ ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് കോടതി ഉത്തരവ് തേടാം. പ്രശ്നത്തിന്റെ തീവ്രതയനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കോടതിയെയോ ഹൈക്കോടതിയെയോ സമീപിക്കാം. ഇരു കക്ഷികളുടെയും വാദം കേട്ട് കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. മരം നീക്കം ചെയ്യാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരൻ ഉത്തരവ് പാലിക്കേണ്ടിവരും.

പ്രൊഫഷണൽ സഹായം

നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ സഹായം തേടാം. മരം സുരക്ഷിതമായി ട്രിം ചെയ്യാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി ട്രീ കെയർ സേവനങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്താതെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ലൈസൻസുള്ള പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുകളിൽ ചാഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അയൽവാസിയുടെ മരത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും കേരള സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെയും സഹകരണ സമീപനം നിലനിർത്തുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും. ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ സഹായം തേടാനും ഓർമ്മിക്കുക.