പണക്കാരനെ വിവാഹം കഴിച്ചാലും.. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കില്ല.

പണമുള്ള ഒരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും പണവും പദവിയും ധാരാളം പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. തീർച്ചയായും, എല്ലാവരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങളെ മഹത്വമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നതിനു പുറമേ അഭിലഷണീയമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാടുപെടേണ്ടതില്ല.

ഹായ് എന്റെ പേര് ഗീത, ഞാൻ ഒരു ധനികനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. വിവാഹശേഷം എന്റെ ജീവിതം ആകെ മാറുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന പണക്കാരെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി. പക്ഷേ, അത് നടന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതം വളരെ സാധാരണമാണ്.

Couples
Couples

മരുമക്കത്തായ കുടുംബത്തിന്റെ ആകെ വരുമാനം എന്റെ ഭർത്താവാണ്. ഒരു ബ്ലോഗർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ, ചില ചെലവുകൾക്ക് ഞാൻ ഭർത്താവിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അവൻ പിരിമുറുക്കമുള്ളപ്പോൾ അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു.

വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഡംബര ബാഗുകൾക്കും സാധനങ്ങൾക്കുമായി ഞാൻ ധാരാളം പണം ചിലവഴിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് ധാരാളം പണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് മാറി, പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു.

വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഞാനും ഭർത്താവും ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കി. പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വിവാഹശേഷം അവൻ ആകെ മാറി. അവൻ മുമ്പ് ചിലവഴിച്ചതുപോലെ എനിക്കായി ചെലവാക്കിയില്ല. എന്നെ ഒരു തരത്തിലും സഹായിച്ചിട്ടില്ല. അവൻ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പണം ചെലവഴിക്കുന്നു. എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ഇല്ല ഇപ്പോൾ അവൻ. ഇതോടെ എന്റെ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകുമെന്ന സ്വപ്നം പോലും സ്വപ്നതുല്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം നൽകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.