കുട്ടികൾക്ക് എത്ര പ്രായം ആകുമ്പോഴാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അവരെ മാട്ടിക്കിടത്തേണ്ടത്;ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത്.

രക്ഷാകർതൃത്വം ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക വശമാണ്, മാതാപിതാക്കൾ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കുട്ടികളെ അവരുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ മാറ്റണം എന്നതാണ്. ഈ പരിവർത്തനം കുട്ടിക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും കാര്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈ ലേഖനത്തിൽ, മാതാപിതാക്കളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ മാറ്റണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങളും ഈ പരിവർത്തനം വൈകുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന ചെയ്യും.

പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ

ഈ ചോദ്യത്തിന് എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ ഉത്തരം ഇല്ല, കാരണം ഇത് വ്യക്തിഗത കുട്ടിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിഗണിക്കേണ്ട ചില ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • പ്രായം: മാതാപിതാക്കളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ മാറ്റുന്ന ശരാശരി പ്രായം കുടുംബത്തെയും സാംസ്കാരിക രീതികളെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഈ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പ്രായവും വളർച്ചയുടെ ഘട്ടവും പരിഗണിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
 • സഹോദരങ്ങളുടെ ചലനാത്മകത: കുടുംബത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ പ്രായവും വ്യക്തിത്വവും തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രായ വ്യത്യാസമോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെ ചലനാത്മകതയോ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ നേരം മാതാപിതാക്കളുടെ മുറിയിൽ നിർത്തുന്നത് നല്ലതാക്കിയേക്കാം.
 • മാതാപിതാക്കളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ: മാതാപിതാക്കളുടെ ജോലി ഷെഡ്യൂളുകൾ, ആരോഗ്യം, വ്യക്തിപരമായ മുൻഗണനകൾ എന്നിവയും കുട്ടികളെ അവരുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ മാറ്റണമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്കുവഹിക്കും.
 • കുട്ടിയുടെ സന്നദ്ധത: കുട്ടിയുടെ പക്വത നില, സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ മാതാപിതാക്കളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ സ്വാധീനിക്കും.

പരിവർത്തനം വൈകുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ

പരിവർത്തനം വൈകുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും:

Woman Woman

 • വികസന കാലതാമസം: മാതാപിതാക്കളുടെ മുറിയിൽ തുടരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്വാശ്രയത്വം, പ്രശ്‌നപരിഹാരം, സാമൂഹിക വൈദഗ്ധ്യം തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യമായ ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം അനുഭവപ്പെടാം.
 • സ്‌ട്രെയിൻഡ് ഫാമിലി ഡൈനാമിക്‌സ്: കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുറിയിൽ നിർത്തുന്നത് പിരിമുറുക്കത്തിനും നിരാശയ്ക്കും ഇടയാക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ.
 • മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദം: കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ക്ഷേമത്തിനും നിരന്തരം ഉത്തരവാദികളാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സമ്മർദ്ദവും പൊള്ളലും അനുഭവപ്പെടാം.

വിജയകരമായ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

സുഗമമായ പരിവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇവ ചെയ്യാനാകും:

 • അവരുടെ കുട്ടിയുടെ സന്നദ്ധത വിലയിരുത്തുക: കുട്ടിയുടെ പ്രായം, വളർച്ചാ ഘട്ടം, മാതാപിതാക്കളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ അവർ തയ്യാറാണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തുക.
 • വ്യക്തമായ പ്രതീക്ഷകൾ സ്ഥാപിക്കുക: നിയമങ്ങളും അനന്തരഫലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, കുട്ടിയുടെ പുതിയ ഉറക്ക ക്രമീകരണത്തിന് അതിരുകളും പ്രതീക്ഷകളും സജ്ജമാക്കുക.
 • ഒരു പിന്തുണാ അന്തരീക്ഷം നൽകുക: കുട്ടിയുടെ പുതിയ മുറിയിൽ ഉചിതമായ ഫർണിച്ചറുകൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതവും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതുമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക.
 • സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക: പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലികളിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും കുട്ടിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്രമേണ കുട്ടിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
 • തുറന്ന ആശയവിനിമയം നിലനിർത്തുക: കുട്ടിയുമായി പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പതിവായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ആശങ്കകളും ചോദ്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഒരു കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം വളരെ പ്രധാനമാണ്, ഈ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കുട്ടിയുടെ സന്നദ്ധത വിലയിരുത്തുന്നതിലൂടെയും വ്യക്തമായ പ്രതീക്ഷകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെയും അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം നൽകുന്നതിലൂടെയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിജയകരമായ പരിവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കാനാകും.