ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ടെസ്റ്റിൽ വിജയിച്ചാൽ ആർക്കുവേണമെങ്കിലും അവളുടെ കാമുകനാകാം.

നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല . എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മികച്ച ഒരു പങ്കാളിയെ തനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ഓരോ പെൺകുട്ടിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുക, അവനെ പരിപാലിക്കുക, പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം നിറവേറ്റപ്പെടുന്നില്ല. ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പങ്കാളിയെ ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കാമുകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് . അവൾ ആൺകുട്ടികളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് വിചിത്രമായ രീതിയിൽ ഒരു കാമുകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച നടക്കുന്നത്.

Laurie
Laurie

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഈ പെൺകുട്ടി ആദ്യം ആൺകുട്ടികളുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരോട് പലതരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ആൺകുട്ടികൾ അവളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം നൽകിയാൽ അവൾ അവരെ കാമുകനാക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ‘ടാറ്റ, ബൈ-ബൈ’ പറയും. ഡെയ്‌ലി സ്റ്റാർ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ലോറി എന്നാണു ഈ പെൺകുട്ടി മുതിർന്നവർക്കുള്ള സൈറ്റായ ഒൺലിഫാൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മോഡലുമാണ്.

അടുത്തിടെ, വളരെ രസകരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയിലൂടെ ലോറി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ആരാധകർക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്റെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും ഏത് ദിവസവും എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കാമെന്ന് പറയാമെന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം അവൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവൾ ഏതെങ്കിലും ആൺകുട്ടിയുമായി ഡേറ്റിംഗിന് മുമ്പ് അവനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണ്, അതിൽ വിജയിക്കുന്നവരുമായി മാത്രം കാമുകനാക്കുന്നു.

തനിക്ക് നിരവധി ആരാധകരുണ്ടെന്നും എന്നാൽ എല്ലാവരേയും ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിനാൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ലോറി പറയുന്നു. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവൾ കാമുകനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. റസ്റ്റോറന്റിനും മറ്റും ബില്ലടയ്ക്കേണ്ടത് ആരാണ്, ആരാണ് ആദ്യം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പങ്കാളികളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഉത്തരം നല്കുന്നയാൾക്ക് അവളുടെ കാമുകനാകാം.