സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും അപകടകരമായ 10 രാജ്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണെന്ന് അറിയുമോ.

തോംസൺ റോയിട്ടേഴ്‌സ് ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തിയ ഒരു സർവേ പ്രകാരം, ലോകത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും അപകടകരമായ രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ലൈം,ഗികാതി, ക്ര മം, മനുഷ്യക്കടത്ത്, സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ, വിവേചനം, ആരോഗ്യപരിരക്ഷയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നിവയുടെ അപകടസാധ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രാജ്യങ്ങളെ റാങ്ക് ചെയ്ത സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് 550 വിദഗ്ധർക്കിടയിൽ സർവേ നടത്തി. റാങ്കിംഗിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും സിറിയയുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നിൽ.

ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിംഗിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ

സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ, ലൈം,ഗിക അതി, ക്ര മം, മ, നു ഷ്യ, ക്ക ടത്ത് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണ്. ബ, ലാ, ത്സം, ഗം, ഗാർഹിക പീ, ഡനം, പെൺ ശി, ശു ഹ, ത്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ലിംഗാധിഷ്ഠിത അ, ക്രമങ്ങളുടെ നീണ്ട ചരിത്രമാണ് രാജ്യത്തിനുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ ആസിഡ് ആ, ക്രമണങ്ങൾ, സ്ത്രീ ജ, ന, നേ ന്ദ്രി യ ഛേ ദം, ശൈ, ശവ വി വാ ,ഹം എന്നിവയുടെ വ്യാപനവും സർവേ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

സർവേയുടെ വിമർശനം

സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്ന സൗദി അറേബ്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് പലരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ ഈ സർവേ ഇന്ത്യയിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളേക്കാൾ, വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സർവേയുടെ രീതിശാസ്ത്രം.

Woman at night Woman at night

സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും അപകടകരമായ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിംഗ്, ലിംഗാധിഷ്ഠിത അ, ക്രമവും വിവേചനവും പരിഹരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടിയുടെ ആവശ്യകത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

2018ൽ നടത്തിയ തോംസൺ റോയിട്ടേഴ്‌സ് ഫൗണ്ടേഷൻ സർവേ പ്രകാരം സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും അപകടകരമായ 10 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇതാ:

1. ഇന്ത്യ
2. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
3. സിറിയ
4. സൊമാലിയ
5. സൗദി അറേബ്യ
6. പാകിസ്ഥാൻ
7. ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ
8. യമൻ
9. നൈജീരിയ
10. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് (പട്ടികയിലെ ഏക പാശ്ചാത്യ രാജ്യമായി)

വ്യത്യസ്ത സർവേകൾക്ക് രാജ്യങ്ങളെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡങ്ങളും രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നതും ഫലങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടാമെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

നിരാകരണം: ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിവര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും അപകടകരമായ 10 രാജ്യങ്ങളുടെ റാങ്കിംഗ് 2018-ൽ തോംസൺ റോയിട്ടേഴ്‌സ് ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തിയ ഒരു സർവേയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, കൂടാതെ വിവിധ സർവേകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളും രീതിശാസ്ത്രവും അനുസരിച്ച് ഫലങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഈ ലേഖനം നിയമപരമോ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശമോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല, കൂടാതെ വായനക്കാർ അവരുടെ വ്യക്തിഗത സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി അവരുടെ നിയമപരമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശകരുമായി കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിലെ പിഴവുകൾക്കോ ഒഴിവാക്കലുകൾക്കോ നൽകിയ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൈക്കൊള്ളുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ രചയിതാവും ഈ മാധ്യമ ഈ മാധ്യമ സ്ഥാപനവും ഉത്തരവാദികളല്ല.