ആദ്യ രാത്രിയിൽ മാസമുറ ഉണ്ടായിരിക്കെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ദമ്പതികൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പല ദമ്പതികൾക്കും, ആർത്തവ സമയത്ത് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ചിലർ ഈ സമയത്ത് ലൈം,ഗികതയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സുഖം തോന്നാം. എന്നിരുന്നാലും, ആർത്തവസമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ആർത്തവത്തിൻറെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ചില അപകടസാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ദമ്പതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ട അപകടസാധ്യതകളും മുൻകരുതലുകളും ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന ചെയ്യും.

ആർത്തവത്തിന്റെ ആദ്യരാത്രിയിൽ ലൈം,ഗികബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതിന്റെ അപകടസാധ്യതകൾ

ആർത്തവത്തിൻറെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന അപകടങ്ങളിലൊന്ന് ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ്. ആർത്തവസമയത്ത് ഗർഭിണിയാകാനുള്ള സാധ്യത പൊതുവെ കുറവാണെങ്കിലും, അത് ഇപ്പോഴും സാധ്യമാണ്. കാരണം, ബീജത്തിന് സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥയിൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും, ആർത്തവം അവസാനിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒരു സ്ത്രീ അണ്ഡോത്പാദനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ബീജത്തിന് ഒരു അണ്ഡത്തെ ബീജസങ്കലനം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ആർത്തവത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു അപകടസാധ്യത അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ്. ആർത്തവസമയത്ത്, സെർവിക്സ് സാധാരണയേക്കാൾ അൽപ്പം കൂടുതൽ തുറന്നിരിക്കും, ഇത് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, ആർത്തവ രക്തം ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രജനന കേന്ദ്രം നൽകും, ഇത് രക്തപ്രവാഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും.

Couples Couples

എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ

ആർത്തവത്തിൻറെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ദമ്പതികൾ ലൈം,ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മുൻകരുതലുകളിൽ ഒന്ന് കോ, ണ്ടം പോലെയുള്ള ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപയോഗമാണ്. ഗർഭധാരണം തടയാനും അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

ആർത്തവസമയത്ത് നല്ല ശുചിത്വം പാലിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. പതിവായി ടാംപണുകളോ പാഡുകളോ മാറ്റുക, ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് ജനനേന്ദ്രിയഭാഗം കഴുകുക, ചർമ്മത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആർത്തവസമയത്ത് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദമ്പതികൾ അപകടസാധ്യതകളും നേട്ടങ്ങളും കണക്കാക്കണം. ആർത്തവത്തിൻറെ ആദ്യരാത്രിയിൽ ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ചില അപകടസാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ല ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതും പോലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നത് ഈ അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ആത്യന്തികമായി, ഓരോ ദമ്പതികളും തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്.