ആദ്യരാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഭയന്നിട്ടുണ്ടോ.?

വിവാഹ രാത്രി ദമ്പതികൾക്ക് സവിശേഷവും അടുപ്പമുള്ളതുമായ ഒരു നിമിഷമാണ്, എന്നാൽ ഇത് ചിലർക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെയും ഭയത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ്. നിങ്ങളുടെ വിവാഹ രാത്രിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിഭ്രാന്തിയോ ഭയമോ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ലെന്ന് അറിയുക. പലരും വിവാഹ രാത്രിയിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്നു, അവ മറികടക്കാൻ വഴികളുണ്ട്.

എന്തിനാണ് പരിഭ്രാന്തരാകുന്നത് സ്വാഭാവികം

ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ആശങ്കകളും ഭയങ്ങളും അജ്ഞാതരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ ആഴത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, ഉത്കണ്ഠയുടെയും ഭയത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് ഉടലെടുക്കാം. വിവാഹ രാത്രിയിലെ ലൈം,ഗിക അടുപ്പം എന്ന ആശയം ചില ആളുകൾക്ക് ഭയാനകമായേക്കാം, ഈ വികാരങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

സ്വയം പഠിക്കുക

വിവാഹ രാത്രിയിലെ ഉത്കണ്ഠയെ മറികടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം ലൈം,ഗിക അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് സ്വയം ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നതാണ്. മോശം ലൈം,ഗിക വിദ്യാഭ്യാസം പലപ്പോഴും ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഈ ഭയം നല്ല ലൈം,ഗികാനുഭവത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമാണ്. ഭയമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയുടെ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്രമിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും കഴിയില്ല. ഈ ആദ്യരാത്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഈ ഭയത്തിന് അതീതമായി നാം മുന്നേറണം, അത്തരം ഭയത്തെ കീഴടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് സമഗ്രമായ ലൈം,ഗിക വിദ്യാഭ്യാസം. പുസ്‌തകങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ ലേഖനങ്ങൾ, കൂടാതെ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ലൈം,ഗിക അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിരവധി ഉറവിടങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക

Hand Hand

നിങ്ങളുടെ ഭയത്തെയും ആശങ്കകളെയും കുറിച്ച് പങ്കാളിയുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠ ലഘൂകരിക്കാനും അടുപ്പം വളർത്താനും സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ദിവസത്തിന് മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ ആദ്യ രാത്രി വിവാഹ ആനന്ദം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പങ്കാളിയുമായി സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സമയം, എന്ത് ധരിക്കണം, ഫോ,ർപ്ലേ, എങ്ങനെ ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആദ്യരാത്രി ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ തുടങ്ങിയവ ചർച്ച ചെയ്യുക. ഇത് അവബോധജന്യമായി തോന്നുന്നു, പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അനുഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭയമോ ആശങ്കകളോ ഇല്ലാതാക്കുക, ഒപ്പം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

നിനക്കാവശ്യത്തിനുള്ള സമയമെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ ആദ്യരാത്രിയിൽ ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ യാതൊരു സമ്മർദ്ദവുമില്ല എന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ സമയമെടുത്ത് ആ നിമിഷം ആസ്വദിക്കൂ. പരസ്പരം ശരീരങ്ങളെ അറിയാനും പരസ്പരം ആഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന ചെയ്യാനും സമയം ചെലവഴിക്കുക. പ്രകടനത്തിലോ പ്രതീക്ഷകളിലോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, പകരം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ബന്ധത്തിലും അടുപ്പത്തിലും.

പ്രൊഫഷണൽ സഹായം തേടുക

നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ കഠിനമാണെങ്കിൽ, പ്രൊഫഷണൽ സഹായം തേടുന്നത് സഹായകമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഭയങ്ങളെയും ഉത്കണ്ഠകളെയും മറികടക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും അവയെ മറികടക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നൽകാനും ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന് കഴിയും. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെയും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും ശക്തമായ ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും അവർക്ക് സഹായിക്കാനാകും.

വിവാഹ രാത്രിയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ സാധാരണമാണ്, അവ അംഗീകരിക്കുകയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സ്വയം പഠിക്കുക, പങ്കാളിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക, നിങ്ങളുടെ സമയമെടുക്കുക, ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ സഹായം തേടുക എന്നിവയെല്ലാം വിവാഹ രാത്രിയിലെ ഉത്കണ്ഠയെ മറികടക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ശക്തമായ, കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ള ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ വഴികളാണ്. ഓർക്കുക, വിവാഹ രാത്രി പ്രണയത്തിന്റെയും അടുപ്പത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ്.