വിചിത്രമായ വാർത്ത: കക്ഷത്തിലെ മുടിയിൽ നിന്ന് ഈ സ്ത്രീ സമ്പാദിച്ചത് കോടികൾ

ബ്രിട്ടനിലെ വോർസെസ്റ്ററിൽ താമസിക്കുന്ന ഫെനെല്ല (30) അസാധാരണമായ ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിച്ചു – അവളുടെ കക്ഷത്തിലെ മുടി. ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി തന്റെ കക്ഷത്തിലെ മുടി വളർത്തിയ അവൾ അതിനെ ഒരു വിജയകരമായ ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റി. ആഭരണങ്ങൾ, വിഗ്ഗുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫെനെല്ല തന്റെ കക്ഷത്തിലെ മുടി വിൽക്കുന്നു.

ബിസിനസിന്റെ തുടക്കം

കൗമാരപ്രായത്തിൽ തന്നെ കക്ഷത്തിലെ രോമം വളർത്താൻ തുടങ്ങിയ ഫെനല്ല, മിക്ക ആളുകളുടെ മുടിയേക്കാൾ വേഗത്തിലും കട്ടിയുള്ളതിലും വളരുമെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അവൾ അത് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത വഴികൾ പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഒടുവിൽ അത് അവരുടെ സ്വന്തം പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി.

ബിസിനസിന്റെ വളർച്ച

അവളുടെ അതുല്യമായ ബിസിനസ്സിന്റെ വാർത്ത പരന്നപ്പോൾ, ഫെനെല്ലയ്ക്ക് അവളുടെ കക്ഷത്തിലെ മുടിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഭ്യർത്ഥനകൾ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൾ തന്റെ സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പരസ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ വളരെ വേഗത്തിൽ നേടി. ഇന്ന് അവൾ തഴച്ചുവളരുന്ന ബിസിനസ്സുള്ളവളും കക്ഷത്തിലെ മുടി വിറ്റ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിച്ചു.

കക്ഷരോമത്തിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ

Fella Fella

ഫെനെല്ലയുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ അവളുടെ കക്ഷത്തിലെ മുടി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചിലർ മാല, വളകൾ തുടങ്ങിയ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മറ്റുചിലർ വിഗ്ഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുടി നീട്ടാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചിലർ സ്വെറ്ററുകളും സ്കാർഫുകളും പോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വിവാദം

ഫെനെല്ലയുടെ ബിസിനസ്സ് വിജയിച്ചെങ്കിലും, അവളുടെ തൊഴിലിനെ വിചിത്രമോ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതോ ആയി കാണുന്ന ചിലരിൽ നിന്ന് അവൾ വിമർശനം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഫെനെല്ല തന്റെ ശരീരത്തെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മാർഗമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്.

എന്റെ പ്രൊഫഷൻ കാരണം ആളുകൾ എന്നെ അവജ്ഞയോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു, ഞാൻ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണ്.”

ജീവിക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്നും ചിലപ്പോൾ അസാധാരണമായ ആശയങ്ങൾ വിജയകരമായ ബിസിനസ്സുകളായി മാറുമെന്നും ഫെനെല്ലയുടെ കഥ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അവളുടെ തൊഴിൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ളതായിരിക്കില്ലെങ്കിലും, അവളുടെ ശരീരം ആലിംഗനം ചെയ്യാനും സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാനും അത് അവളെ അനുവദിച്ചു. അതിന് അവളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും വേണം.