വാർദ്ധക്യമെത്തുമ്പോൾ ശാരീരിക ബന്ധത്തോട് ഗുഡ് ബൈ പറയുന്ന ദമ്പതികളോട് പറയാനുള്ളത്.

ദമ്പതികൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ, അവരുടെ ലൈം,ഗികജീവിതം മാറിയേക്കാം. ചില ദമ്പതികൾക്ക് അവരുടെ ലൈം,ഗികാസക്തിയിൽ സ്വാഭാവികമായ കുറവ് അനുഭവപ്പെടാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ലൈം,ഗികതയെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ വേദനാജനകമോ ആക്കുന്ന ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ സെ,ക്‌സിനോട് വിട പറയാൻ തീരുമാനിച്ച ദമ്പതികളെ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ, എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയുന്നത് വെല്ലുവിളിയാകും. സംഭാഷണത്തെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:

1. അവരുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുക

ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നിർത്താനുള്ള തീരുമാനം വ്യക്തിപരമാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായി തോന്നുന്നത് ശരിയാണെന്നും അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അവരുടെ തീരുമാനത്തെ നിങ്ങൾ മാനിക്കുന്നുവെന്നും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അവരെ അറിയിക്കുക.

2. അവർക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്ന് ചോദിക്കുക

അവരുടെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്നും അവർ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നും ചോദിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ചില ദമ്പതികൾക്ക് ലൈം,ഗികബന്ധം നിർത്തിയതിൽ ആശ്വാസം തോന്നിയേക്കാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് സങ്കടമോ നിരാശയോ തോന്നിയേക്കാം. അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാനും പിന്തുണയ്ക്കാനും നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവരെ അറിയിക്കുക.

3. ഇതരമാർഗങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുക

Senior couple holding Senior couple holding

ദമ്പതികൾ അതിനോട് തുറന്നുപറയുകയാണെങ്കിൽ, അടുപ്പവും ബന്ധവും നിലനിർത്താൻ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ലൈം,ഗികതയ്‌ക്ക് പകരമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, അവർക്ക് ആലിംഗനം ചെയ്യാനോ കൈകൾ പിടിക്കാനോ പരസ്പരം മസാജ് ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കാം. ലൈം,ഗികതയുടെ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ പരസ്പരം അടുപ്പം തോന്നാൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിക്കും.

4. ആശയവിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

ഏതൊരു ബന്ധത്തിലും ആശയവിനിമയം പ്രധാനമാണ്, ലൈം,ഗികതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അവരുടെ വികാരങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് തുറന്നും സത്യസന്ധമായും സംസാരിക്കാൻ ദമ്പതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിൽ അവർക്ക് പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെയോ കൗൺസിലറുടെയോ സഹായം തേടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക.

5. അവരുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കുക

ദമ്പതികളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കുകയും അവരുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അവരുടെ ലൈം,ഗിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, വിഷയം തള്ളിക്കളയരുത്. അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ അതിരുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും അവരെ അറിയിക്കുക.

വാർദ്ധക്യത്തിലെ ലൈം,ഗികതയെ സംവേദനക്ഷമതയോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും സമീപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ദമ്പതികളുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുക, അവർക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്ന് ചോദിക്കുക, ഇതരമാർഗങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക, ആശയവിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവരുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കുക. ഈ നുറുങ്ങുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ദമ്പതികളുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാനും ശക്തവും ആരോഗ്യകരവുമായ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ അവരെ സഹായിക്കാനും കഴിയും.