ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ എത്രയും വേഗം ഒഴിവാക്കുക

ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ എത്രയും വേഗം ഒഴിവാക്കുക

സൗഹൃദങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്, അവ നമ്മുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിലും ക്ഷേമത്തിലും കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ സൗഹൃദങ്ങളും ആരോഗ്യകരമല്ല, ചിലപ്പോൾ അവ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ എത്രയും വേഗം ഒഴിവാക്കേണ്ട സമയമാണിത്.

അനാരോഗ്യകരമായ സൗഹൃദത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ

  • നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് എപ്പോഴും നിഷേധാത്മകവും വിമർശനാത്മകവുമാണ്.
  • നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് എപ്പോഴും തങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഒരിക്കലും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നില്ല.
  • നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് എപ്പോഴും ഗോസിപ്പ് ചെയ്യുകയും കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്ലാനുകൾ റദ്ദാക്കുകയോ വൈകി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.
  • നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കുറ്റബോധമോ ലജ്ജയോ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഒരു സൗഹൃദം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം

ഒരു സൗഹൃദം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു സൗഹൃദം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:

1. സത്യസന്ധരും നേരിട്ടും ആയിരിക്കുക: നിങ്ങൾ സൗഹൃദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുകയും നേരിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വ്യക്തവും സംക്ഷിപ്തവുമായിരിക്കുക, വേദനിപ്പിക്കുന്നതോ അപമാനിക്കുന്നതോ ആകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

2. ശരിയായ സമയവും സ്ഥലവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക: നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുമായി ഒരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന സമയവും സ്ഥലവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് നാണക്കേടോ അപമാനമോ തോന്നിയേക്കാവുന്ന പൊതു സ്ഥലങ്ങളോ സാഹചര്യങ്ങളോ ഒഴിവാക്കുക.

3. അവരുടെ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറാകുക: നിങ്ങൾ സൗഹൃദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അസ്വസ്ഥനാകുകയോ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യാം. അവരുടെ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറാകുക, ശാന്തമായും ആദരവോടെയും തുടരാൻ ശ്രമിക്കുക.

4. അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കുക: നിങ്ങൾ സൗഹൃദം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അതിരുകൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ സ്ഥലവും സമയവും ആവശ്യമാണെന്ന് അവരെ അറിയിക്കുക.

Friends Friends

പോരാടുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ എങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കാം

നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്തുണയും സഹായവും നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ എങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:

1. സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുക: ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാനാകുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം, നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകളെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ്.

2. വ്യക്തമായി പറയുക: നിങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകതകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

3. ക്ഷമയും വിവേചനരഹിതവും ആയിരിക്കുക: അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുവെന്നും അവർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്തും നിങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെ അറിയിക്കുക. പോരാട്ടമോ പ്രതിരോധമോ ആകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

4. പ്രൊഫഷണൽ സഹായം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക: നിങ്ങളുടെ അനാരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ, പ്രൊഫഷണൽ സഹായം തേടാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

സൗഹൃദങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്, എന്നാൽ എല്ലാ സൗഹൃദങ്ങളും ആരോഗ്യകരമല്ല. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ എത്രയും വേഗം ഒഴിവാക്കേണ്ട സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും മുൻഗണന നൽകാൻ ഓർക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്തുണ തേടാൻ ഭയപ്പെടരുത്.

loader