50 വയസ്സിനു ശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് ശാരീരിക ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

സ്ത്രീകളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച്, ലൈം,ഗികാഭിലാഷങ്ങളിലും അനുഭവങ്ങളിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, അവരുടെ ശരീരം നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു. ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് മെഡിസിൻ നടത്തിയ ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, 50 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകളിൽ പകുതിയും ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തുടരുന്നു, എന്നാൽ അവരുടെ 70-കളിൽ 27 ശതമാനം സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ അത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും, 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ലൈം,ഗികതയോടുള്ള താൽപര്യം പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, പല സ്ത്രീകളും അവരുടെ മുതിർന്ന വർഷങ്ങളിൽ ആരോഗ്യകരവും സംതൃപ്തവുമായ ലൈം,ഗിക ജീവിതം തുടരുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ശാരീരിക ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മപരിശോധന ചെയ്യും.

ആഗ്രഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

സ്ത്രീകൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ, അവരുടെ ലൈം,ഗികതയെ ബാധിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അവർ അനുഭവിച്ചേക്കാം. വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളും പരിക്കുകളും ഊർജ്ജം കുറയ്ക്കുകയും ശാരീരിക വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും, ഇവയെല്ലാം സെ,ക്‌സ് ഡ്രൈവിനെ ബാധിക്കും. കൂടാതെ, ആർത്തവവിരാമ സമയത്തെ ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ യോ,നിയിലെ വരൾച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും, ഇത് ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തെ വേദനാജനകമോ അസ്വാസ്ഥ്യമോ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് ലി, ബി ഡോ കുറയുന്നതിനും കാരണമാകും.

50 വയസ്സിനു ശേഷമുള്ള മികച്ച ലൈം,ഗികതയ്ക്കുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ലൈം,ഗിക ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചില നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:

  • പതിവ് വ്യായാമം നേടുക: പതിവ് വ്യായാമത്തിന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മികച്ചതാക്കാനും ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനും കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ലൈം,ഗിക ജീവിതത്തെ സഹായിക്കും.
  • ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തിനപ്പുറം ചിന്തിക്കുക: സംഭോഗം സുഖകരമോ അഭികാ ,മ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ, അടുപ്പത്തിനും ആനന്ദത്തിനും ചുംബനം, സ്പർശനം, ഓറൽ സെ,ക്‌സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്.

Woman Woman

  • ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക: യോ,നിയിലെ വരൾച്ച ലൈം,ഗിക ബന്ധത്തെ വേദനാജനകമാക്കും, എന്നാൽ സിലിക്കൺ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലൂബ്രിക്കന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹായിക്കും.
  • പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക: പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാന്റസികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ആവേശകരവും സംതൃപ്തവുമാക്കാൻ സഹായിക്കും.
  • നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക: നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പങ്കാളിയോട് തുറന്നും സത്യസന്ധമായും സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈം,ഗിക ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

മാനസിക ഇടപെടലും ശാരീരിക ഉത്തേജനവും

പ്രായമാകുമ്പോൾ, സ്ത്രീകൾക്ക് ഉത്തേജനം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ര, തി മൂ, ർച്ഛ ലഭിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മാനസിക ഇടപെടലും ശാരീരിക ഉത്തേജനവും സഹായിക്കും. ര, തി മൂ, ർച്ഛയിലെത്താൻ സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ലി, റ്റോറിസിന്റെ നേരിട്ടുള്ളതും തീവ്രവുമായ ഉത്തേജനം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഉരസലും സ്പർശനവും ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സംഭോഗത്തെക്കാൾ ആനന്ദദായകമായേക്കാം.

50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ലൈം,ഗികാഭിലാഷങ്ങളിലും അനുഭവങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, എന്നാൽ ഇതിനർത്ഥം അവർക്ക് ലൈം,ഗികതയോടുള്ള താൽപര്യം മൊത്തത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നല്ല. സജീവമായി തുടരുക, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക, പങ്കാളികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നിവയിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ മുതിർന്ന വർഷങ്ങളിൽ ആരോഗ്യകരവും സംതൃപ്തവുമായ ലൈം,ഗിക ജീവിതം തുടരാനാകും.