നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സുരക്ഷാ രഹസ്യങ്ങൾ.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യരാജ്യത്തിന്റെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കനത്ത സുരക്ഷയുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നതിൽ സംശയമില്ല. സായുധ ഗാർഡുകൾ, രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ, നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം സുരക്ഷാ …

loader